Home / اطلاعات ضروری سوئد

اطلاعات ضروری سوئد

حمایت مالی تحصیلی برای درس خواندن در سوئد.

حمایت مالی تحصیلی  هنگامی که شما درخواست دریافت حمایت مالی تحصیلی سوئدی می کنید، کمیته مرکزی کمک هزینه تحصیلی (سی اس ان)آن را بررسی خواهد کرد که آیا بر اساس مقررات سوئدی شما دارای حق اساسی برخورداری از حمایت تحصیلی هستید و یا آیا بر اساس مقررات اتحادیه اروپا بایستی ...

Read More »

برای تقاضای پناهندگی خود جواب منفی گرفته اید؟قسمت ۱

رد تقاضای پناهندگی شما از طرف اداره مهاجرت به این معنی است که شما حق اقامت در سوئد را ندارید. شما یا می توانید این تصمیم را بپذیرید و یا این که به آن اعتراض کنید. حتی اگر تصمیم به اعتراض و درخواست تجدید نظر می گیرید باید برای بازگشتن ...

Read More »

اطلاعات: درمورد اجازهٔ اقامت کاری در سوئد

اجازه کار شما نزد کارفرما ودررابطه با شغلی است که دردرخواست خود ذکرکرده اید معتبرمیباشد. مدت مجوز درتصمیم قید شده است.اگرکاردیگری نزد کارفرمای دیگری دریافت کنید و یا محتوی کارتان عوض شود بایستی مجددا درخواست اجازه بکنید. دراین مورد زیر تیترتعویض کار بیشتر مطالعه کنید. کارت اجازه اقامت(Uppehållstillståndskort) شما که ...

Read More »

توجه: کمک به پناهجویان در سوئد, می‌تواند قاچاق انسان محسوب شود.

اگر کسی، پناهجویان و کسانی را که دارای مجوز اقامت در سوئد نیستند، حتا بدون دریافت پول پنهان کنند یا از محلی به محل دیگر انتقال دهند، قاچاق انسان انجام داده و مجازات خواهدشد. بر تعداد پرونده‌های قاچاق انسان که پلیس درجنوب کشور دردست بررسی دارد، افزوده شده‌است. تعداد این ...

Read More »

بیمار هستید؟ عکس العمل رئیستان چیست؟

روزهائی هست که همه ما مریض احوال هستیم و نمیتوانیم سرکارمان حاضر شویم اما وقتی واقعا بیمار هستید چه کاری باید انجام دهید؟ ثبت نام برای بیماری؟ موضوع بحث ما دراین نوشتار همین مساله خواهد بود.اینکه بیمار هستید و نمیتوانید سرکارتان حاضر شوید. چه کاری باید انجام دهید؟این پرسش در ...

Read More »

اجازه کار درسوئد هنگامیکه تغییرکارمیدهید.

اجازه کارشما نزد کارفرما و برای حرفه ای معتبراست که دربرگه مجوزشما ذکر شده است. اگر مایل به تغییرکارباشید احتمالا نیاز به درخواست مجدد اجازه کار دارید. در ۲۴ ماه اول درطول ۲۴ ماه اول اجازه کارفقط نزد کارفرما وبرای آن حرفه ای که در برگه تصمیم شما ذکر شده ...

Read More »

شیوۀ درخواست پاسپورت اتباع بیگانه ¨främlingspass¨ از ادارهٔ مهاجرت سوئد.

مراحل درخواست پاسپورت اتباع بیگانه ¨främlingspass¨ از ادارهٔ مهاجرت سوئد بدین صورت می‌باشد: 1-تکمیل کردن فُرم درخواست برای درخواست پاسپورت اتباع بیگانه بایستی فُرم شمارۀ 190011 ” تقاضانامۀ پاسپورت اتباع بیگانه ” را تکمیل کرده و شخصاً به یکی از مراکز صدور مجوز ادارۀ مهاجرت مراجعه کرده و تحویل دهید.اگر فرزند شما ...

Read More »

نکاتی‌ در مورد اجازه اقامت دائم در سوئد.

با اخذ اجازه اقامت دائم (Permanent uppehållstillstånd) شما حق دارید تحت شرائط یکسان با کلیه ساکنان سوئد دراین کشور کار و زندگی کنید. شما می توانید به خارج از کشور سفرکرده و به سوئد بازگردید ولی در موقع خروج از سوئد به یک پاسپورت معتبر نیاز دارید تا بتوانید به سوئد ...

Read More »

شرایط برای گرفتن اجازه اقامت کاری سوئد.

برای دریافت اجازه کاربایستی یک کار به شما ارائه شده باشد. قبل ازسفربه سوئد بایستی اجازه کار راگرفته باشید. شما نمیتوانید اجازه کاردریافت کنید که درسوئد درجستجوی کار باشید.     برای گرفتن اجازه کار باید: -یک پاسپورت معتبر داشته باشید -کاری به شما ارائه شده باشد که ازنظرشرایط  و ...

Read More »

اطلات جامع در مورد پناهندگی در سوئد!

در حال حاضر، اداره‌ی کل مهاجرت پذیرش پناهجویان را به این ترتیب انجام می دهد! همه‌ی پناهجویانی که به سوئد می‌آیند از این حق برخوردارند که به درخواست آنها رسیدگی شود. کسانی نیز که نیازمند مسکن و کمک مالی باشند حق برخورداری از مسکن و کمک مالی دارند. اداره کل ...

Read More »