Home / علمی‌ / صدور مگس اسرائیلی عقیم شده به اروپا

صدور مگس اسرائیلی عقیم شده به اروپا

zevovim (1)

یک شرکت اسرائیلی با برنده شدن در مناقصه، میلیون ها مگس که در فرایندی ویژه عقیم شده اند را به اروپا صادر خواهد نمود. هدف این عمل غیر عادی چیست؟

اگر در چند ماه آینده، سفری به سواحل دریای آتلانتیک در انتظار شماست؛ احتمالا هواپیمای شما میلیونها مگس عقیم شده را برای مقابله با مگس های مضر میوه در کشورهای بالکان با خود حمل خواهد کرد. صادارت مگس های اسراییلی پس از برنده شدن یک شرکت اسراییلی در مناقصه عظیم آژانس بین المللی انرژی اتمی برای تامین میلیون ها مگس عقیم به اروپا (به منظور کنترل آفات طبیعی در کشاورزی) صورت گرفته است.

 

شرکت اسراییلی «بیو-بی» در آزمایشگاه خود شفیره های مگس را پرورش داده و عقیم می کند. عقیم سازی مگس ها در قسمت رادیو اکتیو شرکت با  نظارت کمیسیون انرژی اتمی اسراییل صورت می گیرد. 400 میلیون شفیره مگس به خارج از اسراییل صادر خواهد شده و تنها پس از رسیدن به مقصد از تخم خارج خواهند شد.آژانس بین المللی انرژی اتمی از پروژه فوق، در چارچوب تشویق کاربرد فن آوری هسته ای  صلح آمیز، حمایت می کند.

 

شرکت «بیو-بی» که آفت های طبیعی در کشاورزی را رشد و توسعه می دهد، در مناقصه فوق پس از موفقیت در یک پروژه مشابه دیگر (در پائیز گذشته) نیز برنده شد. مگس ها در طی چند ماه در امتداد مرز بین کرواسی و بوسنی پراکنده خواهند شد و مگس های مضر را از باغ های میوه این مناطق دور خواهند کرد. به این ترتیبب، کشاورزان اروپا موفق خواهند شد محصولات خود را به صورت طبیعی به ثمر برسانند.

پروژه «بیو-پلی» با موفقیت بسیاری امکان مقابله با مگس های مضر کشاورزی را با روش های طبیعی فراهم می سازد. در چارچوب این پروژه، دو بار در هفته در مزارع کشاورزی مگس های عقیم شده را پراکنده می کنند و به این طریق کشاورزان قادر خواهند بود از سم های مضر کمتر اسفاده کنند.

 

 

 

 

 

برگرفته از سایت  ماکو