Home / اطلاعات ضروری سوئد / برای تقاضای پناهندگی خود جواب منفی گرفته اید؟قسمت ۱

برای تقاضای پناهندگی خود جواب منفی گرفته اید؟قسمت ۱

رد تقاضای پناهندگی شما از طرف اداره مهاجرت به این معنی است که شما حق اقامت در سوئد را ندارید. شما یا می توانید این تصمیم را بپذیرید و یا این که به آن اعتراض کنید. حتی اگر تصمیم به اعتراض و درخواست تجدید نظر می گیرید باید برای بازگشتن به کشور خویش خود را آماده سازید و برای مسافرت خود برنامه ریزی نمایید.

پذیرفتن تصمیم

در صورت عدم اعتراض وتقاضا ی تجدید نظر، تصمیم اداره مهاجرت سه هفته پس از ابلاغ آن قطعی خواهد شد. شما می توانید با امضای فرم رضایت از تصمیم، پذیرش خود  را اعلام نمایید. در صورت امضای این فرم دیگر حق تقاضای تجدید نظر نخواهید داشت و باید خود را برای ترک سوئد آماده کنید.

جواب منفی چهار سال معتبراست

جواب منفی ادارهٔ مهاجرت معمولاً به مدت چهار سال اعتبار دارد. درصورتیکه  شما در طی این مدت به سوئد بازگردید، احتمال بازگرداندن و یا اخراج  مجددتان باهمان تصمیم قبلی وجود دارد. دراینصورت حق دادن درخواست جدید نداشته و کمکی هم از ادارهٔ کل امور مهاجرت دریافت نخواهید کرد.

اعتراض به تصمیم وتقاضای تجدید نظر

اگر شما تصمیم اخذ شده را قبول نداشته باشید می توانید تقاضای تجدید نظر نمائید و  از دادگاه مهاجرت بخواهید تا تصمیم اداره مهاجرت را مورد بررسی قرار دهد. تقاضای تجدید نظر باید پیش از اعتبار حکم، یعنی ظرف سه هفته پس از ابلاغ تصمیم، به اداره مهاجرت فرستاده شود. اگر وکیل دارید او می تواند در این مورد به شما کمک کند.

درخواست تجدید نظر شما و امکان تغییر تصمیم نخست از طرف اداره مهاجرت مورد بررسی قرار می گیرد. در صورتی که اداره مهاجرت دلیلی برای تغییر تصمیم خود نیابد درخواست شما را جهت بررسی به دادگاه مهاجرت ارسال می دارد.

 این دادگاه می تواند تصمیم اداره مهاجرت را تغییر داده  و یا این که آن را تائید  نماید. اگر دادگاه تصمیم را تغییر دهد این بدین معنی ست که شما اجازه اقامت دریافت خواهید کرد. در صورتی که دادگاه در مورد پرونده شما با اداره مهاجرت هم رای باشد شما باید سوئد را ترک نمایید. از زمانی که دادگاه مهاجرت تقاضای تجدید نظرتان را دریافت می کند  تمام امور مربوط به پرونده شما به این دادگاه واگذار می شود وبه همین خاطر اگر پرسشی در مورد پرونده خود و روند کار دادگاه دارید باید با آنان تماس بگیرید. بعد از تحویل تقاضای تجدید نظر به دادگاه، اداره مهاجرت دیگر مخارج ایاب و ذهاب شما  جهت ملاقات با وکیلتان را پرداخت نمی کند.

در صورت پشیمانی از تقاضای تجدید نظر با اداره مهاجرت تماس بگیرید و اطلاع دهید که جواب منفی را می پذیرید. در این صورت دادگاه دیگر به پرونده شما رسیدگی نخواهد کرد.

تصمیم  اتخاذ شده هنگامی قطعی می شود که

  • شما تصمیم را پذیرفته و فرم رضایت از تصمیم را امضا کرده باشید.
  • سه هفته از تاریخ ابلاغ تصمیم اداره مهاجرت به شما گذشته باشد اما شما به این تصمیم اعتراز نکرده باشید.
  • سه هفته از ابلاغ رای دادگاه مهاجرت به شما گذشته باشد.

 

 

 

 

 

 

09.05.2016 – www.afghandn.se
منبع: سایت ادارهٔ مهاجرت سوئد